Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Vì sao đều chứa tinh bột nhưng cơm nếp lại dẻo hơn cơm tẻ?
Tinh bột là hỗn hợp không tách rời của amilozơ và amilopeptin. Amilozơ tan được trong nước, amilopectin hầu như không tan nhưng trong nước nóng amilopectin sẽ trương lên tạo thành hồ.
1...[71]  

SIU Review - số 94

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán