Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến chuyên gia để điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non, đồng thời xác định được những nội dung cần điều chỉnh, giải pháp thực hiện và sửa đổi.

Theo đó, các hoạt động cụ thể gồm việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non; xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá chương trình giáo dục mầm non sau 5 năm thực hiện.Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến nhằm rà soát, sửa đổi và điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non

Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, viết báo cáo kết quả và lấy ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá và kết luận, kiến nghị của báo cáo và hoàn thiện báo cáo. Lấy ý kiến về các vấn đề cần điều chỉnh trong chương trình giáo dục mầm non. Thành lập Hội đồng tác giả điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non. Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non

Sau đó sẽ tổ chức nghiệm thu nội dung chương trình giáo dục mầm non đã được điều chỉnh. Thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

Các báo cáo sẽ được trình Bộ trưởng ký phê duyệt Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Kết quả mong đợi là báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá chương trình và thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Xác định được những nội dung cần điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non và các giải pháp thực hiện, nội dung sửa đổi bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về chương trình giáo dục mầm non .

Theo LÊ TÚ
(Dân trí)

[1]23456  

SIU Review - số 91

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán