Trang chủ»Toàn cảnh thế giới

Toàn cảnh thế giới

100 triệu USD cho dự án nâng cao chất lượng giáo viên

Với vốn vay của Ngân hàng thế giới, dự án nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường sư phạm nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt danh mục dự án “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Mục tiêu dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; hỗ trợ các trường sư phạm trong hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý...Thủ tướng đã thông qua Dự án “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông”

Dự án gồm 2 thành phần: tăng cường năng lực cho các trường sư phạm để đào tạo có chất lượng, bồi dưỡng phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực.

Dự án có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, thực hiện năm 2016-2021, được triển khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm được lựa chọn.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Theo LAN HẠ
(Vnexpress)

SIU Review - số 89

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán