Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

Kiểm tra đánh giá học kỳ II giảm 1/3 đầu điểm vì nghỉ dịch

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện kiển tra đánh giá theo công văn 1061 và công văn 1113.

Đối với số lần kiểm tra cho điểm thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu. Đối với kiểm tra thường xuyên, môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần ít nhất 1 đầu điểm.

Môn học có từ 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần ít nhất 2 đầu điểm. Môn học có từ 3 tiết/tuần ít nhất 3 đầu điểm.

Đối với kiểm tra định kỳ, môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần ít nhất 1 đầu điểm. Môn học có từ 2 tiết/tuần ít nhất 2 đầu điểm.Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020. Ảnh: Tiền phong.

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kỳ theo công văn 4669 và công văn 1392.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: Vấn đáp, phỏng vấn; kiểm tra ngắn, nhanh dạng việc hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình, kết quả, sản phẩm học tập…

Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế.

Theo NGHIÊM HUÊ
(Tiền phong)

SIU Review - số 89

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán