Trang chủ»Toàn cảnh thế giới»Toàn cảnh Việt Nam

Toàn cảnh Việt Nam

Sẽ tiếp tục điều chỉnh dự thảo chương trình giáo dục mới

Ngày 22/5, Ban Soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức công bố bản tổng hợp ý kiến góp ý và báo cáo giải trình về dự thảo chương trình mới.Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo đó, về lộ trình thực hiện, Ban Soạn thảo cho rằng việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới đang được tiến hành theo kế hoạch tổng thể. Quá trình triển khai thực hiện bám sát lộ trình đề ra song không nóng vội, duy ý chí mà đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ở cấp tiểu học, điều chỉnh thiết kế chương trình hướng tới dạy học 2 buổi/ngày nhưng sẽ bảo đảm cho các trường chỉ có điều kiện dạy học 5 buổi/tuần vẫn thực hiện được đầy đủ nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc thống nhất trong toàn quốc, đồng thời chương trình có phần mở dành cho các trường học 2 buổi/ngày ở những địa phương có các điều kiện đảm bảo. Môn học và hoạt động giáo dục cấp THCS sẽ được thiết kế đảm bảo tính tiếp nối, kế thừa cấp tiểu học và đáp ứng yêu cầu giai đoạn giáo dục cơ bản và phân luồng sau THCS. Ở cấp THPT, thực hiện dạy học phân hóa từ lớp 10; điều chỉnh hệ thống môn học bắt buộc, tự chọn ở các lớp 10, 11, 12 bảo đảm thống nhất theo yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Theo TUỆ NGUYỄN
(Thanh niên)

SIU Review - số 64

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán