Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Điều kiện để được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York

Để có đủ điều kiện được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, các công ty phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu.

Những yêu cầu này được ban hành bởi cơ quan quản lý của Sàn giao dịch chứng khoán New York. Khi các yêu cầu được đáp ứng, các công ty sẽ được chọn niêm yết trên sàn giao dịch. Tất cả các công ty phải duy trì một số yêu cầu nhất định sau khi được niêm yết. Không đáp ứng được các yêu cầu này, các công ty sẽ bị loại khỏi danh sách niêm yết trước đó.

Sự liên hệ

Để bắt đầu quy trình đăng ký trở thành công ty được niêm yết trên NYSE (New York Stock Exchange), trước tiên, các công ty phải liên hệ với sàn giao dịch và yêu cầu được xem xét có đáp ứng được các điều kiện của sàn hay không. Đánh giá và kết quả của việc xem xét sẽ được giữ kín. Sau khi xem xét, NYSE sẽ thông báo cho công ty về kết quả. Trong khi chờ đợi, NYSE sẽ cung cấp cho công ty tiềm năng về các điều kiện niêm yết của mình. Công ty phải đáp ứng tất cả các điều kiện trước khi được niêm yết. Một số điều kiện cơ bản là tình hình cổ phiếu đang lưu hành, vốn thị trường, số lượng cổ phần nắm giữ và giá cổ phiếu của công ty.

Đơn xin niêm yết

Đơn xin niêm yết cần được hoàn thành trước khi công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Trong đơn cần nêu thông tin về các cổ phiếu đã được cấp hoặc ủy quyền phát hành. Các khoản nợ nổi bật cần được trình bày cùng với tài sản của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng phải cung cấp thông tin về nhân sự bao gồm tổng số nhân viên, quản lý cấp cao, tên và vai trò của những người có quyền kiểm soát công ty. Các vụ kiện tụng trước đó cũng cần được báo cáo. Cuối cùng, hồ sơ phải được nộp cho SEC và hợp đồng niêm yết với NYSE phải được hoàn tất.

Điều kiện hoạt động

Những yêu cầu tiếp theo sẽ dễ dàng hơn những tiêu chuẩn để được niêm yết ban đầu. Do đó, các công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York đều có thể duy trì tình trạng của mình. NYSE mong muốn tất cả công ty được niêm yết luôn giữ được vị thế lãnh đạo trong lĩnh vực của họ cũng như luôn cập nhật và tuân thủ tất cả các quy định của SEC. Ngoài ra, các công ty phải thanh toán tất cả các khoản lệ phí thành viên do NYSE đưa ra để đủ điều kiện tiếp tục tham gia vào sàn giao dịch.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán