Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư tập trung vào việc xác định chiến lược đầu tư hiệu quả dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và các mục tiêu tài chính của nhà đầu tư.

Có một loạt các lựa chọn đầu tư, bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, tiền gửi ngân hàng, bất động sản v.v... Thông qua kế hoạch đầu tư, nhà đầu tư có thể xác định được danh mục đầu tư thích hợp nhất.

Kế hoạch đầu tư: Hoạt động ra sao?

Kế hoạch đầu tư bắt đầu sau khi bạn đã đưa vào tài khoản mức thu nhập hiện tại và dự kiến ​​của bạn và đã đặt ra các mục tiêu tài chính của bạn. Các khía cạnh quan trọng của việc lập kế hoạch đầu tư là:

Vốn tăng trưởng so với thu nhập thường xuyên: Nhà đầu tư nhằm mục tiêu đầu tư dài hạn là để tập trung vào việc tăng trưởng vốn. Việc đầu tư dài hạn sẽ cho phép bạn vượt qua thời gian khó khăn mà không cần thay đổi kế hoạch của bạn. Cổ phiếu, quỹ tương hỗ và bất động sản là lựa chọn đại diện cho việc đầu tư với mục tiêu tăng trưởng vốn. Mặt khác, nếu bạn đang đầu tư để đáp ứng mục tiêu ngắn hạn hoặc để cung cấp cho bạn một dòng chảy thường xuyên của các quỹ để bổ sung lương hiện tại của bạn, bạn nên lựa chọn đầu tư thu nhập. Những khoản đầu tư này tạo ra một dòng chảy thu nhập thường xuyên dưới hình thức cổ tức và lãi suất, bao gồm đầu tư có thu nhập cố định, chẳng hạn như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi (CDs). Trong khi thực hiện một lựa chọn đầu tư, thì bạn nên xem xét các khía cạnh thuế và các rủi ro liên quan.

Rủi ro: Tất cả các lựa chọn đầu tư điều tiềm tàng một nguy cơ rủi ro về thương mại. Thông thường, các khoản đầu tư nhiều rủi ro sẽ cung cấp lợi nhuận cao hơn để làm cho nó đáng giá cho các nhà đầu tư. Kế hoạch đầu tư dựa vào khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, khả năng này phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại, mức tiết kiệm, lối sống và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Xác định hồ sơ đầu tư của bạn: Điều này có thể được thực hiện bằng cách xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Có bốn loại đầu tư chủ yếu:

  • Thận trọng (nguy cơ rủi ro thấp): danh mục đầu tư này bao gồm chủ yếu (khoảng 70%) tài sản thu nhập, chẳng hạn như lãi suất cố định và tiền mặt.
  • Cân bằng (nguy cơ rủi ro trung bình): danh mục đầu tư này đề cập đến sự cân bằng giữa mức tăng trưởng và tài sản thu nhập.
  • Tăng trưởng (nguy cơ rủi ro cao): danh mục đầu tư này bao gồm chủ yếu (tới 80%) của các khoản đầu tư tăng trưởng, như cổ phiếu và ngoại tệ.
  • Tăng trưởng cao (nguy cơ rủi ro rất cao): Danh mục đầu tư này lên đến hơn 90% số tiền trong quỹ đầu tư tăng trưởng.

Thường xuyên xem lại kế hoạch đầu tư của bạn: Điều này giúp bạn có thể điều chỉnh danh mục đầu tư sao cho phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của bạn và thay đổi lựa chọn nguy cơ rủi ro khi đầu tư.

Lợi ích từ việc lên kế hoạch đầu tư

Lên kế hoạch đầu tư sẽ giúp bạn:

  • Tạo ra thu nhập và/hoặc tăng vốn.
  • Tăng cường sự giàu có của bạn trong tương lai.
  • Tăng cường danh mục vốn đầu tư của bạn.
  • Được giảm thuế.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán