Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Khái quát về hoạt động trên thị trường chứng khoánCơ sở lập luận thực tiễn

Nói theo cách đơn giản thì thị trường chứng khoán được cấu thành bởi ba yếu tố:

· Những công ty được rao bán
· Cổ phiếu của các công ty
· Các sàn giao dịch chứng khoán

Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu của một công ty và quyền sở hữu này có thể mang về lợi nhuận, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty. Ở bất cứ thời điểm nào mà công ty tạo ra lợi nhuận, các nhà đầu tư đều đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định.

Nét đặc trưng

Việc mua và bán cổ phiếu sẽ thông qua các nhà môi giới chứng khoán, họ là những người kiếm sống dựa trên các giao dịch chứng khoán trên thị trường. Hoa Kỳ có 3 thị trường chứng khoán lớn:

· New York Stock Exchange (NYSE)
· National Association of Securities Dealers (NASDAQ)
· American Stock Exchange (AMEX)

Ngoài ra còn có những giao dịch chứng khoán trực tuyến với chi phí thấp hơn nhưng các nhà đầu tư sẽ chịu rủi ro rất cao nếu không thực sự biết chắc việc mình đang làm. Dù bằng cách nào đi nữa thì các nhà đầu tư cũng cần phải có một tài khoản đầu tư để phục vụ cho việc mua và bán cổ phiếu. 

Chứng nhận

Để cổ phiếu của một công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu tiên công ty đó phải được hợp thành tổ chức. Khi đã được hợp nhất, một công ty có thể bán cổ phiếu công khai trên thị trường chứng khoán.

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn sẽ trở thành cổ đông của công ty đó. Ngoài việc thu lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ từ cổ phiếu, cổ đông cũng có trách nhiệm bầu cử hội đồng quản trị. Bộ phận này sẽ thực hiện mọi quyết định quan trọng liên quan đến công ty. 

Chức năng

Giá trị cổ phiếu được xác định bởi nhiều yếu tố thị trường khác nhau như:

· Sức mạnh của nền kinh tế
· Xu hướng thương mại hiện tại
· Xu hướng chi tiêu hiện tại
· Báo cáo tài chính của các công ty
· Báo cáo chuyên môn của các công ty
· Báo cáo của bên thứ ba về tình hình của một công ty

Giá trị thị trường của một công ty sẽ rất hữu ích trong việc xác định giá cổ phiếu. Đây được gọi là giá trị vốn hóa của công ty và được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu lưu hành với giá cổ phiếu hiện tại.

Các yếu tố về quy mô

Những công ty quá nhỏ để giao dịch dựa trên các chỉ số trên thị trường chứng khoán lớn sẽ được bán trên thị trường phi tập trung (Over The Counter - OTC). Những khoản đầu tư trên thị trường phi tập trung sẽ chịu nhiều rủi ro hơn vì các công ty này thường không đáp ứng được các quy định của một cuộc giao dịch. Ngoài ra, các công ty nhỏ và mới thành lập có nhiều khả năng thất bại hơn các đối thủ cạnh tranh lớn. 

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 123

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán