Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Những thuận lợi khi trở thành cổ đông

Sự tăng giá

Lý do chủ yếu mà hầu hết các nhà đầu tư mua cổ phiếu chính là chúng có tiềm năng tăng giá theo thời gian. Khi trở thành cổ đông của một công ty, bạn có thể giao dịch cổ phiếu ở bất cứ thời điểm nào. Nếu giá trị cổ phiếu tăng, bạn có thể bán chúng để thu về lợi nhuận. Lợi nhuận từ việc bán một cổ phiếu có thể rất nhỏ nhưng nếu bạn giao dịch hàng trăm hoặc hàng ngàn cổ phiếu thì lợi nhuận có thể là đáng kể. 

Cổ tức

Cổ tức là khoản thanh toán định kỳ mà một số công ty cung cấp cho các cổ đông dựa trên lợi nhuận của công ty. Cổ phiếu chi trả bằng cổ tức có thể cung cấp một nguồn thu nhập ổn định cho cổ đông mà không cần họ phải tham gia vào các giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng chi trả cổ tức cho cổ đông mà sẽ tái đầu tư các khoản lợi nhuận này vào các hoạt động của công ty.

Ra quyết định

Lợi thế rất lớn khi trở thành cổ đông chính là khả năng gây ảnh hưởng đến các quyết định phát hành cổ phiếu của công ty. Ví dụ, cổ đông có quyền biểu quyết về việc bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng quản trị và tại một số công ty, cổ đông có quyền tự mình ngồi vào vị trí lãnh đạo công ty.

Các lợi ích khác

Các công ty phát hành cổ phiếu có thể cung cấp cho cổ đông rất nhiều lợi ích khác nhau. Ví dụ, một cổ đông có thể được hưởng mức giảm giá đặc biệt trên sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp. Lợi ích cụ thể dành cho cổ đông ở mỗi công ty sẽ khác nhau.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán