Trang chủ»Kinh tế»Chứng khoán – Bất động sản

Chứng khoán – Bất động sản

Những thuận lợi và bất lợi của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là một loại chứng khoán thuộc sở hữu của công ty phát hành ra nó. Những cổ phiếu này được lưu giữ trong kho của công ty và không phát hành ra thị trường mở. Cũng như các loại cổ phiếu khác, cổ phiếu quỹ có những thuận lợi và bất lợi của riêng nó.

Cải thiện giá trị cổ đông

Một trong những lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu quỹ là các công ty có thể cải thiện giá trị cổ đông. Giá trị của mỗi cổ phiếu được định giá dựa trên giá trị của công ty và số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Khi một công ty mua lại cổ phiếu mà nó đã phát hành, điều này không làm thay đổi giá trị của công ty mà chỉ làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành. Động thái này làm hài lòng các cổ đông vì nó làm tăng giá trị của cổ phiếu.

Nâng cao nhận thức của cổ đông

Khi một công ty tham gia vào việc mua lại cổ phiếu để tăng cổ phiếu quỹ, điều này sẽ nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư về vị thế của công ty trên thị trường. Việc dùng tiền mặt rút cổ phiếu đã phát hành ra khỏi thị trường là dấu hiệu khiến các nhà đầu tự tin vào tiềm lực tài chính của công ty và là biện pháp thu hút đầu tư hiệu quả.

Giam giữ nguồn tiền mặt

Một trong những bất thuận lợi của việc sở hữu cổ phiếu quỹ là nó sẽ làm cạn nguồn tiền mặt của công ty. Với cổ phiếu quỹ, về cơ bản là một công ty đang nắm giữ cổ phiếu của chính mình. Nếu giữ cổ phiếu như vậy, công ty sẽ khó tiếp cận với nguồn tiền mặt và làm cho mọi việc khó hơn về mặt tài chính.

Thao túng giá cổ phiếu

Một số công ty sử dụng cổ phiếu quỹ như là một cách để thao túng giá trị cổ phiếu của họ. Một trong những cách phổ biến nhất để đo lường giá trị của một cổ phiếu là tỷ số giá cả/lợi tức. Nếu công ty có ít cổ phiếu trên thị trường, điều này sẽ làm tăng giá trị cổ phiếu. Về cơ bản, công ty không chịu bất cứ thay đổi nào nhưng giá trị của nó vẫn sẽ đi lên.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 121

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán