Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục đại học

Giáo dục đại học

Những lưu ý giúp sinh viên tránh đạo văn

Ghi chú chính xác

Viết ra những nhận xét chi tiết trong sổ ghi chú để sau này bạn có thể nhớ lại nơi bạn lấy thông tin hoặc câu trích dẫn. Sử dụng phông chữ to hoặc dấu ngoặc kép trên những từ hay câu nói của ai đó; hoặc viết chữ “Q” bên cạnh câu nói của họ. Viết chữ “S” bên cạnh các ghi chú đến từ một nguồn cụ thể hoặc viết “ME” bên cạnh các nhận xét của bạn. Lưu những thông tin quan trọng như tiêu đề, tác giả, số trang hoặc nguồn Internet trong ghi chú của bạn để có thể nhanh chóng tham khảo lại chúng khi bạn trích dẫn thông tin. 

Trích dẫn những lý thuyết học thuật

Trích dẫn bất kỳ ý tưởng, lý thuyết, kết luận, đánh giá hoặc phân tích không phải là kiến thức phổ thông. Thừa nhận các hướng dẫn cụ thể của tác giả, các phương pháp tổ chức hoặc các bước trong quy trình. Sử dụng dấu ngoặc kép và ghi rõ nguồn bất cứ khi nào bạn sử dụng từ ngữ hoặc câu nói thể hiện luận điểm hoặc ý kiến của ai đó. 

Diễn giải chính xác

Giải thích thông tin bằng từ ngữ của bản thân để tránh việc đạo văn. Luôn cho độc giả biết những thông tin không phải là kiến thức chung chẳng hạn như các báo cáo, số liệu thống kê, ý kiến… Luôn đảm bảo các câu nói được diễn giải khớp với các điểm chính và thông tin chính trong văn bản ban đầu. Sử dụng từ ngữ một cách có chọn lọc khi diễn giải. 

Không bao giờ mua bài viết hoặc thuê người viết hộ

Không bao giờ mua bài viết hoặc nhờ người khác viết hộ cũng như sử dụng những bài viết của người khác ngay cả khi nó chưa được xuất bản vì những hành vi trên đều được coi là gian lận và đạo văn.

Làm theo những hướng dẫn quan trọng

Tránh cắt và dán những trích đoạn từ các tài liệu trực tuyến và đưa chúng vào bài viết của bạn. Đừng đọc bài viết của bạn cùng lớp để lấy ý tưởng vì nguy cơ bạn vô tình kết hợp những ý tưởng của họ vào bài viết của mình rất cao. Luôn thêm các trích dẫn trong bài khi bạn đang viết.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán