Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nước ta hiện nay?

Tài nguyên, môi trường có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của mỗi người và sự phát triển của mỗi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Đó là bài toán cấp bách để bảo vệ Trái đất. Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ và chung tay góp sức để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay:

Về tài nguyên: Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt; Diện tích đất trồng bị thu hẹp; Nhiều động, thực vật quý có nguy cơ tuyệt chủng; Chất lượng đất giảm sút, đất canh tác bị thu hẹp; Tài nguyên biển suy giảm đáng kể.

Về môi trường: Ô nhiễm môi trường nước; Ô nhiễm môi trường không khí; Ô nhiễm môi trường đất; Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

Mục tiêu, phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Mục tiêu: Sử dụng hợp lý tài nguyên; Bảo tồn đa dạng sinh học; Từng bước nâng cao chất lượng môi trường; Nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phương hướng: Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải.

Như vậy, trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường phải như thế nào?

Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương.

Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Huỳnh Minh Phúc
Giáo viên Giáo dục công dân - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 123

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán