Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển của Việt Nam

- Các vùng kinh tế giáp biển:

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ (phía Đông Nam giáp biển Đông).

+ Đồng bằng sông Hồng (phía Đông Nam giáp vịnh Bắc Bộ).

+ Bắc Trung Bộ (phía Đông giáp biển Đông).

+ Duyên hải Nam Trung Bộ (phía Đông giáp biển Đông).

+ Đông Nam Bộ (phía Đông Nam giáp biển).

+ Đồng bằng sông Cửu Long (ba mặt giáp biển: phía Đông – Tây- Nam)

- Vùng kinh tế không giáp biển là Tây Nguyên

Phan Thị Xuân
Giáo viên Địa lí - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 130

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán