Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Liệt kê các lối chơi chữ thường gặp và cho ví dụ.

- Dùng từ ngữ đồng âm.

Ví dụ: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

- Dùng lối nói trại âm (gần âm)

Ví dụ: Sánh với Na-va “ranh tướng” Pháp

Tiếng tăm nồng nặc ở Đông Dương

- Dùng cách điệp âm

Ví dụ: Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.

- Dùng lối nói lái

Ví dụ: Con cá đối bỏ trong cối đá,

Con mèo cái nằm trên mái kèo,

Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em.

- Dùng từ ngữ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa

Ví dụ: Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?

Nguyễn Thị Kim Duyên
Giáo viên Văn học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán