Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Một loại xăng có chứa 4 alkane với thành phần số mol như sau: heptane (10%), octane (50%), nonane (30%) và decane (10%)

Lấy 1 mol xăng, trong đó có C7H16 (0,1 mol), C8H18 (0,5 mol), C9H20 (0,3 mol) và C10H22 (0,1 mol)

→ n_(O_2 ) = 0,1.11 + 0,5.12,5 + 0,3.14 + 0,1.15,5 = 13,1

→ nkhông khí = 5n_(O_2 ) = 65,5

→ Tỉ lệ thể tích hơi xăng : không khí = 1 : 65,5

Phan Thị Ngọc Trinh
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán