Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

MỘT PHẢN ỨNG HOÁ HỌC ĐƯỢC BIỂU DIỄN NHƯ SAU: CÁC CHẤT PHẢN ỨNG ⇌ CÁC SẢN PHẨM. YẾU TỐ NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC?

A. Chất xúc tác
B. Nồng độ các chất phản ứng
C. Nồng độ các sản phẩm
D. Nhiệt độ

Lê Thị Thùy Trang
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán