Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Tại sao cùng sử dụng 4 loại nuclêôtit để lưu giữ thông tin di truyền nhưng các loài sinh vật lại có nhiều đặc điểm hình thái khác nhau?

Với 4 loại nuclêôtit khác nhau có thể tạo ra rất nhiều trình tự sắp xếp khác nhau. Mỗi trình tự trên phân tử ADN với số nuclêôtit nhất định quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Vì vậy, với 4 loại nuclêôtit có thể tạo ra vô số gen khác nhau về số lượng và trình tự sắp xếp các nuclêôtit. Prôtêin do các gen khác nhau quy định lại tương tác với nhau cho ra các tính trạng khác nhau. Do đó các loài sinh vật mới có nhiều đặc điểm hình thái khác nhau.

Lê Hoàng Phương Khanh
Giáo viên Sinh học – Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 128

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán