Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Tại sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người?

Sản xuất ra của cải vật chất (CCVC) để duy trì sự tồn tại của con người và xã hội loài người. Nếu ngừng sản xuất CCVC xã hội sẽ không tồn tại. Thông qua sản xuất CCVC con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần. Nó là cơ sở để xem xét, giải quyết các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa trong xã hội (nó quyết định toàn bộ sự vận động của xã hội).

Như vậy, thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất: Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong quá trình sản xuất có các yếu tố cơ bản như: Sức lao động (SLĐ); Đối tượng lao động (ĐTLĐ); Tư liệu lao động(TLLĐ)

Ba yếu tố SLĐ, ĐTLĐ, TLLĐ có quan hệ chặt chẽ với nhau của quá trình sản xuất. Trong đó, SLĐ là chủ thể sáng tạo, là nguồn lực không cạn kiệt, là yếu tố quan trọng và quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế. Vì vậy, phải xác định bồi dưỡng nâng cao chất lượng SLĐ - nguồn lực con người là quốc sách hàng đầu.

TLLĐ và ĐTLĐ bắt nguồn từ tự nhiên, nên đồng thời với phát triển sản xuất phải quan tâm bảo vệ để tái tạo ra tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế rất có ý nghĩa đối với cá nhân, gia đình và xã hội

Đối với cá nhân: Phát triển kinh tết tạo điều kiện để mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no; đáp ứng nhu cầuvật chất, tinh thần ngày càng phong phú; có điều kiện học tập, hoạt động xh, phát triển con người toàn diện ...

Đối với gia đình: Phát triển kinh tế là tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng gia đình: kinh tế, sinh sản, chăm sóc và giáo dục, đảm bảo hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình văn hoá ...để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc mỗi người, là tế bào của xh.

Đối với xã hội: Phát triển kinh tế làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống cộng đồng; Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp và tệ nạn xã hôi; Là tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục, y tế...Đảm bảo ổn định kinh tế, chính trị, xã hội; Tạo tiền đề vật chất để củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chế độ chính trị, tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Huỳnh Minh Phúc
Giáo viên Giáo dục công dân - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 121

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán