Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Thế nào là biện pháp so sánh? Nêu cấu tạo của một phép so sánh.

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

Dưới đây là mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh và ví dụ cụ thể:


Vế A
(Sự vật được so sánh)
Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B
(Sự vật dùng để so sánh)
Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận

Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói trên có thể biến đổi:

1. Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh có thể được lược bớt.

Ví dụ: “Trẻ em như búp trên cành.” (Hồ Chí Minh)

- Vế A: trẻ em.

- Từ so sánh: như.

- Vế B: búp trên cành.

2. Vế B có thể được đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh.

Ví dụ: “Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất.” (Thép Mới)

- Vế A: con người.

- Phương diện so sánh: không chịu khuất.

- Từ so sánh: như.

- Vế B: tre mọc thẳng

Trần Thị Ngọc Thủy
Giáo viên Văn học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 130

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán