Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ? Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ có gì khác với nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

- Nếu nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), người viết phải nêu đánh giá, nhận xét dựa vào ý nghĩa cốt truyện, tính cách, số phận của nhân vật... thì ở nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, nhận xét đánh giá phải thông qua việc phân tích ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu... của đoạn thơ, bài thơ.

Nguyễn Thị Thy Trang
Giáo viên Văn học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 130

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán