Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

(TN THPT 2022) Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

Hướng dẫn giải

E: HCOOCH2-CH2OH.

F: (HCOO)2C2H4

X: HCOONa

Y: C2H4(OH)2

Z: HCOOH

Thật vậy:

HCOOCH2-CH2OH + NaOH → HCOONa + HOCH2-CH2OH

(HCOO)2C2H4 + 2NaOH → 2HCOONa + HOCH2-CH2OH

HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl

(a) (Đúng) Vì E có 1 liên kết π trong gốc -COO-

(b) (Đúng) vì etilen tác dụng với KMnO4 tạo thành Y: C2H4(OH)2

(c) (Đúng) vì có gốc fomat HOOC-

(d) (Đúng) HCOOH có 2O và 2H.

(e) (Đúng) Vì 2 HCOONa + 2O2 → Na2CO3 + CO2 +H2O

→ Đáp án: C

Trương Thị Minh Nghĩa
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán