Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Trắc nghiệm hóa học số 19

Số oxi hóa của phosphorus trong các ion và hợp chất: P2O3, PO43-, K2HPO4, PCl3 lần lượt là:

A. -3, +5, +5, +3

B. +3, +5, +5, +3

C. +3, +5, -5, +3

D. +3, +5, +5, -3

=> Đáp án B

Trong phản ứng

3CH3CH2OH + K2­Cr2O7 + 4H2SO→ CH3CHO + Cr2(SO4)3 + KSO4 + 7H2O. Chất nào đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 3CH3CH2OH

B. Cr2(SO4)3

C. CH3CH2OH

D. H2SO4

=> Đáp án A

Nguyễn Thị Minh Thi
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 130

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán