Trang chủ»Giáo dục»Giáo dục tích hợp theo chủ đề

Giáo dục tích hợp theo chủ đề

VẬT LIỆU THAY ĐỔI MÀU SẮC NHỜ NHIỆT

Các nhà khoa học phát hiện, một số loại hợp chất vô cơ, hữu cơ, chất tổng hợp hoặc tinh thể lỏng đều có hiện tượng thay đổi màu sắc nhờ nhiệt, chỉ là nhiệt độ dẫn đến màu sắc thay đổi cao thấp khác nhau, có phản ứng đổi màu không thuận nghịch. Nguyên nhân vật liệu thay đổi màu sắc nhờ nhiệt có rất nhiều, như tinh thể lỏng thay đổi màu sắc nhờ nhiệt là do cấu tạo tinh thể và hằng số tinh thể có sự thay đổi; hợp chất hữu cơ thay đổi màu sắc lại đa phần là do thay đổi cấu tạo phân tử trong khi đó một số hợp chất halogen thay đổi màu sắc là do cấu hình không gian 3 chiều của phân tử thay đổi.

Cao Thị Ngát
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán