Trang chủ»Khoa học - Công nghệ»Khoa học & Công nghệ thế giới

Khoa học & Công nghệ thế giới

Lịch sử máy vi tính vào những năm 1800

Máy vi tính không đột nhiên xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 mà nó đã có từ thời cổ đại ở những dạng thiết bị khác nhau. Con người đã sử dụng các thiết bị đếm như bàn tính hay công cụ Salamis Tablet từ năm 300 trước Công Nguyên.Những chiếc máy vi tính những năm 1800 đã cách mạng hóa nền công nghệ của chúng ta

Năm 1642, Blaine Pascal đã tạo ra máy làm toán cộng. Tiếp sau đó, Leonardo Da Vinci đã vẽ sơ đồ một chiếc máy vi tính phức tạp. Những năm 1800 được gọi là “kỷ nguyên phát minh” vì Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã đẩy mạnh tư duy, các cuộc thử nghiệm và phát triển. Máy vi tính cũng như các công nghệ khác được hưởng lợi rất nhiều từ kỷ nguyên sáng tạo này.  

Lập trình bằng phiếu đục lỗKhung cửi dệt vải được lập trình bằng phiếu đục lỗ những năm 1800

Phiếu đục lỗ lập trình những chiếc máy dệt tự động đầu tiên được phát minh bởi Frances Joseph-Marie Jacquard vào năm 1804. Máy dệt Jacquard dệt các sợi vải theo mẫu được xác định bởi phiếu đục lỗ, phát minh được xem là cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp dệt. Lúc bấy giờ, sáng chế của Jacquard không được phổ biến vì nó khiến nhiều thợ dệt thất nghiệp. Phiếu đục lỗ được sử dụng bởi máy dệt chính là tiền thân của những chiếc đồng hồ ngày nay. 

Charles Thomas de ColmarMáy tính, tiền thân của máy vi tính, đã thực sự phát triển vào những năm 1800

Máy tính xuất hiện vào những năm 1800 và được xem là tiền thân của những chiếc máy vi tính ngày nay. Charles Thomas de Colmar đã phát minh ra máy tính và đạt được thành công to lớn về mặt thương mại vào những năm 1820. Sáng chế của ông là máy tính đầu tiên có khả năng thực hiện phép chia.

Charles BabbageMáy tính theo hiệu dẫn đến máy tính ngày nay

Với sự trợ giúp của chính phủ, Charles Babbage đã phát minh ra công cụ Difference Engine năm 1821. Phát minh của Babbage là thiết bị đầu tiên có khả năng tự động thực hiện các phép tính. Hợp tác với Ada Lovelace, Babbage đã cố gắng tạo ra máy tính số đầu tiên nhưng ông đã qua đời trước khi hoàn thành. Sau đó, con trai ông tiếp tục nghiên cứu Công trình Máy phân tích của ông.  

Toshiba và IBMIBM có từ năm 1896

Hai công ty chuyên về máy vi tính khởi nghiệp vào những năm 1800. Toshiba bắt đầu vào năm 1875 với tên gọi Tanaka Seizo-sho, trong khi đó, IBM được thành lập vào năm 1896 bởi Herman Hollerith với tên gọi Tabulating Machine Company, sau này trở thành International Business Machines. Ngoài việc thành lập IBM, ông Hollerith còn có một tác động khác tới tương lai của máy vi tính bằng cách tinh chỉnh các phiếu đục lỗ để sử dụng trong những cuộc thống kê của Mỹ. 

Các phát minh của những năm 1800 liên quan đến máy vi tính

Những phát minh của Thomas Edison trong giai đoạn nửa sau của những năm 1800 đóng góp rất lớn cho ngành công nghiệp máy vi tính. Sự xuất hiện của bóng đèn sợi đốt vào năm 1879 và khám phá ra hiệu ứng Edison năm 1883 đã có những ý nghĩa gián tiếp nhưng rất quan trọng đối với sự phát triển của máy vi tính trong tương lai. Friedrich Reintzer là một nhà phát minh khác đã gián tiếp đóng góp cho lĩnh vực máy vi tính với việc khám phá ra tinh thể lỏng vào năm 1888.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán