Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Công văn 3460/tct-dnncn của tổng cục thuế ban hành ngày 09/02/2022 hướng dẫn khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thuế khoán thương mại, khuyến mãi, chiết khấu thương mại cho hộ khoán

Nhận được nhiều thắc mắc về việc khai, nộp thuế nộp thuế thay đối với các khoản thưởng, chiết khấu thương mại, cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, ngày 09/02/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3460/TCT-DNNCN, hướng dẫn như sau:

- Về khoản chiết khấu thương mại, khi công ty sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và vật nuôi thực hiện việc chiết khấu thương mại cho khách hàng là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mua hàng với khối lượng lớn, bao gồm cả trường họp hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (mua thức ăn gia súc, gia cầm để chăn nuôi, không bán lại và không thuộc diện được miễn thuế theo quy định đối với hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp) thì công ty chỉ thực hiện khai thay, nộp thuế thu nhập cá nhân cho hộ khoán theo mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0.5%;

- Về khoản thương mại, trường hợp tổ chức thực hiện chiết khấu thương mại đúng theo quy định của Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, hiện vật hộ khoán nhận được vượt trên 10 triệu đồng thì thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng. Cùng với đó, tổ chức chi trả thường xuyên từ khuyến mãi phải thực hiện việc khấu trừ theo hướng dẫn tại các quy định nêu trên của Bộ Tài Chính.

Nguồn tham khảo: Internet

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán