Trang chủ»Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Quyết định 01/2022/qđ-ktnn quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Trương Á Bình

Ngày 18/03/2022, Tổng Kiểm toán Nhà nước có Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán. Quyết định này có điểm khác biệt so với Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN là “Sau khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, ngoài gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán thì cần gửi các đơn vị tham mưu như: Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế.”

Nội dung chi tiết của Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN như sau:

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán