Trang chủ»Kinh tế

Kinh tế

Chỉ số Alpha và Beta trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu và thị trường chứng khoán nhìn chung rất biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng chính những rủi ro và biến động này lại mang đến khả năng sinh ra nhiều lợi nhuận. Khi đánh giá một khoản đầu tư hoặc những nhà quản lý đầu tư, người ta thường sử dụng hai chỉ số là Alpha và Beta để đánh giá hiệu suất đầu tư có liên quan đến những rủi ro trên thị trường.Rủi ro trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán vốn chứa đựng nhiều rủi ro, chủ yếu do sự đầu cơ và những giả định về tương lai. Nhìn chung, một cổ phiếu chứa đựng càng nhiều rủi ro thì nhà đầu tư càng hy vọng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Đây được xem là một hình thức bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro khi đầu tư. Nguyên tắc tài chính cơ bản này thường được gọi là phần thưởng rủi ro.     

Sự biến động của cổ phiếu

Giá cổ phiếu và thị trường có thể thay đổi liên tục trong một ngày, thậm chí là chỉ trong vài phút. Việc lên xuống về giá cổ phiếu được đo bằng một biến số gọi là sự biến động. Một cổ phiếu càng biến động thì khả năng mang lại lợi nhuận càng cao nhưng nguy cơ gây ra thiệt hại cũng càng lớn. Hầu hết các nhà đầu tư đều thích các cổ phiếu vừa mang lại lợi nhuận cao vừa ít có biến động.   

Chỉ số Alpha

Trong quản lý đầu tư, chỉ số Alpha là thước đo lợi nhuận vượt qua mức bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro khi đầu tư. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào một loại cổ phiếu cụ thể, anh ta xác định sẽ cần 10% lợi nhuận để bù đắp cho việc chấp nhận rủi ro. Nếu cổ phiếu mang đến lợi nhuận 12% thì chỉ số Alpha của cổ phiếu đó là 2%. 

Chỉ số Beta

Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu một cổ phiếu có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của cổ phiếu hoàn toàn độc lập so với thị trường. Nếu cổ phiếu có hệ số Beta lớn hơn 0 thì cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một cổ phiếu có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì cổ phiếu có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 104

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán