Trang chủ»Kinh tế

Kinh tế

Sự khác biệt giữa ETF và cổ phiếu

Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Funds - ETF) và cổ phiếu đều được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Chúng được giao dịch theo cách tương tự thông qua tài khoản môi giới chứng khoán. Nhưng hai loại hình đầu tư này có sự khác biệt đáng kể. ETF cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào hàng loạt danh mục khác nhau bao gồm cổ phiếu và không giới hạn.

Nhận biết

Cổ phần thể hiện quyền sở hữu một phần của một tập đoàn. Nếu một nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Apple, IBM hoặc Home Depot thì anh ta là chủ sở hữu của các công ty đó và tham gia vào việc tăng trưởng tài chính và lợi nhuận của họ. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một công ty đầu tư bao gồm danh mục tài sản hoặc chứng khoán. Chủ sở hữu cổ phần ETF sở hữu một phần trong nhóm tài sản đó.

Ý nghĩa

Mỗi cổ phiếu khác nhau đại diện quyền sở hữu trong một công ty khác nhau. Sở hữu cổ phiếu của quỹ ETF có nghĩa là bạn sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng. Một quỹ ETF duy nhất thể hiện quyền sở hữu một phần của hàng trăm hoặc hàng ngàn cổ phiếu riêng lẻ.

Chức năng

Giá trị của cổ phiếu dựa trên niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu quả tài chính của các tập đoàn. Các cổ đông trong một công ty tin rằng công ty có thể tăng doanh thu và lợi nhuận, dẫn đến giá cổ phiếu và cổ tức tăng cao. ETF được thiết kế để theo dõi các thay đổi giá trị của chỉ số giá hoặc tài sản. Ví dụ, SPDR S&P 500 ETF, ký hiệu cổ phiếu SPY, sở hữu tất cả các cổ phiếu được liệt kê trong chỉ số chứng khoán S&P 500 và quỹ ETF sẽ phản ánh sự thay đổi giá trị của chỉ số chứng khoán.

Phân loại

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty ở các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau. Một số cổ phiếu có giá tốt hơn và số khác lại có giá thấp hơn. Nhà đầu tư phải nghiên cứu các công ty để xác định tiềm năng đầu tư. Quỹ ETF cho phép nhà đầu tư tham gia vào một loạt các tài sản và loại hình chứng khoán. ETF theo dõi các chỉ số chứng khoán chính và các lĩnh vực cụ thể trên thị trường. ETF theo dõi các chỉ số trái phiếu đa dạng của doanh nghiệp và chính phủ. ETF dựa trên tài sản phản ánh sự thay đổi giá trị trong các mặt hàng như vàng, dầu thô, khí đốt tự nhiên và hàng hóa nông nghiệp. ETF quốc tế cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào thị trường của các quốc gia khác nhau.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 130

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán