Trang chủ»Kinh tế»Những vấn đề kinh tế

Những vấn đề kinh tế

Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của ngành du lịch

Quy mô và tầm ảnh hưởng của ngành công nghiệp du lịch đối với nền kinh tế trên toàn thế giới là rất lớn, vì vậy để phát triển một chính sách du lịch bền vững, các nhà kinh tế nên nên xem xét chu đáo về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của ngành du lịch.

Những ảnh hưởng về kinh tế

Lợi ích đầu tiên của ngành du lịch là lợi nhuận mà nó mang lại cho khu vực địa phương. Nhưng các nhà kinh tế cũng nên cân nhắc về gánh nặng tài chính để xây dựng và duy trì ngành công nghiệp du lịch. Phát triển du lịch khiến cho cộng đồng địa phương bị chèn ép bởi các tập đoàn nước ngoài chuyên cung cấp dịch vụ cho khách du lịch, điều này sẽ khiến cho người dân địa phương bị mất đi những khoản lợi nhuận lớn.

Những ảnh hưởng về môi trường

Mặc dù bản thân ngành du lịch có thể phá vỡ các hệ sinh thái và môi trường nhưng mặt khác ngành du lịch cũng có thể là động lực cho các nhà kinh tế trong việc bảo tồn một cảnh quan hoang sơ.

Những ảnh hưởng về văn hóaẢnh: getawaytips.azcentral.com

Văn hóa là một trong những yếu tố thu hút hàng đầu của ngành du lịch. Khách du lịch thường muốn được trải nghiệm một nền văn hóa mới mẻ, đó là lý do họ đi du lịch, chính điều này mang đến lợi nhuận cao cho cộng đồng. Nhưng phát triển du lịch là quá trình đẩy cộng đồng truyền thống vào thế giới hiện đại, điều này sẽ đánh mất đi các giá trị văn hóa của cộng đồng. 

Những ảnh hưởng xã hội

Ngành du lịch mang đến cho người dân địa phương những công việc mới và một nguồn thu nhập ổn định nhưng cũng hạn chế các cá nhân và khiến cho các hộ gia đình phụ thuộc quá nhiều vào các khoản thu nhập từ ngành du lịch. Vì vậy, các cá nhân và hộ gia đình địa phương sẽ có khuynh hướng ít tham gia vào các hoạt động xã hội khác.

Những ảnh hưởng về chính trịẢnh: getawaytips.azcentral.com

Du lịch được xem như là một phương tiện xóa bỏ khoảng cách giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tôn giáo nhưng sự khác biệt khá lớn về sự giàu nghèo và lối sống giữa người dân địa phương và khách du lịch ở một số vùng có thể gây ra sự oán giận.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán