Trang chủ»Kinh tế»Những vấn đề kinh tế

Những vấn đề kinh tế

Những chiến lược để trở thành công ty đa quốc gia

Khi thị trường trong nước trở nên bão hòa thì việc trở thành một công ty đa quốc gia sẽ là cơ hội giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển tài chính. Không có một cách cụ thể nào để trở thành một công ty đa quốc gia, nhưng thường các doanh nghiệp sẽ áp dụng bốn chiến lược sau để đạt được mục tiêu này.Xuất khẩu

Các công ty có thể trở thành những công ty đa quốc gia bằng cách xuất khẩu hàng hoá của mình đến các nước khác. Chiến lược này ít có nguy cơ thất bại vì công ty không cần thiết phải đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, nó không mang lại nhiều lợi nhuận bằng chiến lược quốc tế hóa.

Đăng ký giấy phép

Đăng ký giấy phép là một chiến lược ít rủi ro khi trở thành một công ty đa quốc gia. Khi có giấy phép là một công ty đa quốc gia thì công ty đó được quyền bán bản quyền tên gọi, biểu tượng hoặc sản phẩm cho bên thứ ba sẽ hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó.    

Liên doanh

Những công ty muốn trở thành một công ty đa quốc gia, muốn có lợi nhuận cao hơn và không phải chịu nhiều rủi ro thì nên cân nhắc đến việc liên doanh. Liên doanh là sự hợp tác giữa hai công ty, thường là giữa một công ty trong nước và một công ty nước ngoài. Điều này cho phép một công ty có thể chia sẻ cả lợi nhuận và rủi ro với những công ty đối tác. Ngoài ra, khi liên doanh, các công ty có thể trao đổi thông tin hiệu quả hơn. Ví dụ, công ty trong nước sẽ cung cấp thông tin về thị trường trong nước còn công ty nước ngoài sẽ cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh quốc tế.

Thành lập công ty con

Một công ty con sẽ mang lại lợi nhuận tiềm năng rất lớn nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều rủi ro. Việc thành lập công ty con có nghĩa là đang mở ra một công ty mới mới ở nước ngoài mà công ty mẹ có quyền sở hữu hoàn toàn. Chính vì được toàn quyền sở hữu nên công ty mẹ sẽ hưởng mọi lợi ích từ công ty con nếu như việc quốc tế hóa thành công. Tuy nhiên, nếu công ty con thất bại thì công ty mẹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trần Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán