Trang chủ»Kinh tế»Những vấn đề kinh tế

Những vấn đề kinh tế

Những nhà quản trị là ai và họ làm việc ở đâu?

1. Những nhà quản trị - họ là ai?

Không có một hình mẫu hoặc các tiêu chuẩn để ai đó có thể trở thành nhà quản trị. Những nhà quản trị ngày nay có thể là những người dưới tuổi 18 hoặc trên 80 tuổi. Họ có thể là những phụ nữ cũng có thể là nam giới và họ hiện diện trong tất cả các ngành nghề và ở tất cả các quốc gia.Chân dung các nhà quản trị

Họ quản lý các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tập đoàn lớn, các cơ quan chính phủ, các bệnh viện, viện bảo tàng, trường học, và các tổ chức phi lợi nhuận.

Một số trong họ giữ những trọng trách quản lý cấp cao trong khi những người khác là người giám sát hoặc quản lý nhóm. Tuy nhiên, tất cả các nhà quản trị đều chia sẻ một yếu tố chung: Họ làm việc trong một tổ chức.

Một tổ chức được định nghĩa là một sự sắp xếp có chủ ý những con người được tập hợp lại để đạt được một số mục đích cụ thể nào đó. Ví dụ: trường đại học quốc tế Sài Gòn (SIU) là một tổ chức, các cửa hàng tiện lợi trong khu vực của bạn, đội bóng U23 Việt Nam, bệnh viện Pháp-Việt, công ty sữa Việt Nam (Vinamilk), các công ty toàn cầu như Nestlté, Apple... Trên thế giới có rất nhiều các tổ chức và người ta chia các tổ chức này thành hai nhóm chính là các tổ chức vì lợi nhuận và các tổ chức không vì lợi nhuận. Một tổ chức dù là hoạt động vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận đều có ba đặc điểm chung sau đây:

2. Ba đặc điểm của một tổ chứcBa đặc điểm của một tổ chức

Đặc điểm đầu tiên của một tổ chức là nó phải có một mục đích riêng biệt, thường được thể hiện dưới dạng một mục tiêu hay một bộ gồm nhiều mục tiêu. Ví dụ: Bob Iger, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Walt Disney cho biết mục tiêu của công ty là tạo ra các giải trí gia đình tuyệt vời và cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm phi thường, dẫn đến tăng giá trị cho các cổ đông.

Việc đạt được những mục tiêu này phải được thực hiện bởi chính những con người trong tổ chức đó, đây là đặc điểm chung thứ hai của một tổ chức. Tức một tổ chức phải là một tập hợp có nhiều người

Những người trong một tổ chức sẽ ra quyết định và tham gia vào các hoạt động làm việc để chuyển những mục tiêu mong muốn trở thành hiện thực. Ví dụ, tại Disney, có nhiều nhân viên cùng làm việc để tạo ra những nội dung và trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc kinh doanh của công ty. Những người khác cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoặc tương tác trực tiếp với khách hàng.

Cuối cùng, đặc điểm thứ ba là một tổ chức phải có một cơ cấu tổ chức theo một cách nào đó để định nghĩa và giới hạn hành vi của các thành viên của tổ chức đó. Disney, giống như hầu hết các tổ chức lớn khác, có một cấu trúc khá phức tạp với nhiều đơn vị kinh doanh, nhiều phòng ban và các khu vực chức năng khác nhau. Trong cơ cấu đó, các quy tắc và quy định giúp hướng dẫn những gì mà một người có thể hoặc không thể làm, một số thành viên sẽ giám sát các thành viên khác giúp họ biết phải làm những gì. Cấu trúc đó được thiết lập ra để các nhà quản trị thực hiện công việc quản lý của mình.

Th.S Nguyễn Văn Mỹ
(Tổng hợp)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán