Chiều cao tiêu chuẩn của lưới cầu lông

Mép trên lưới có độ cao là 1,55 m (5 ft 1 inch) ở biên và 1.524 m (5 ft) ở giữa. Cột chăng lưới nằm ở ngoài vạch biên tính điểm đôi, kể cả khi sân dùng cho nội dung đánh đơn.

Lê Văn Kiêu
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu