Công văn 883/tct-dnncn về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hằng năm, bên cạnh Báo cáo tài chính, Thuế thu nhập doanh nghiệp thì Thuế thu nhập cá nhân cũng là thuế khiến người phải quan tâm vì quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các đối tượng có thu nhập tài chính và thuộc đối tượng phải quyết toán thuế. Năm 2022, để hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trong công tác này, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 883/TCT-DNNCN ngày 24/03/2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2021, đặc biệt điều chỉnh thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng là cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, cụ thể đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn rất chi tiết các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân này.

Chi tiết của Công văn 883/TCT-DNNCN như sau: