Đâu là nguyên tắc lấy hoá chất đúng trong phòng thí nghiệm?

A. Lấy hoá chất rắn ở các dạng hạt to, dày, thanh không được dùng panh để gắp.

B. Lấy hoá chất rắn ở dạng hạt nhỏ hay bột phải dùng thìa nhựa để xúc.

C. Có thể đặt lại thìa, panh, vào lọ đựng hoá chất sau khi đã sử dụng.

D. Lấy lượng nhỏ dung dịch thường dùng ống hút nhỏ giọt.

Lê Thị Lan Phương
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu