Khi giành được quyền kiểm soát bóng ở sân nhà thì bao lâu sẽ phải đưa bóng sang sân đối phương? Khi 1 đội giành được quyền kiểm soát bóng trong bao lâu phải ném rổ?

Khi giành được quyền kiểm soát bóng ở sân nhà, sau 8 giây đội kiểm soát bóng sẽ phải đưa bóng sang sân đối phương nếu không họ sẽ mất quyền kiểm soát bóng. Khi một đội giành quyền kiểm soát bóng, họ sẽ có 24 giây để ném rổ. Trong trường hợp sau 24 giây mà không ném rổ, đội đang cầm bóng sẽ mất quyền kiềm soát bóng.

Thầy Công
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu