Liên đoàn Cầu lông Thế giới được thành lập năm nào ?

Năm 1934, Liên đoàn Cầu lông Thế giới được thành lập.

Huỳnh Hữu Học
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu