MÙI GIẤY CŨ ĐẾN TỪ ĐÂU?Theo thời gian sự xuống cấp của chất liệu giấy cellulose đã sinh ra rất nhiều hợp chất hữu cơ tạo nên mùi của giấy cũ. Loại giấy và thời gian lưu trú là hai yếu tố quyết định tới loại hợp chất được tạo thành và nồng độ của chúng. Hãy nhớ rằng mùi của giấy cũ là mùi tổng hợp của rất nhiều chất khác nhau chứ không chỉ từ một chất duy nhất.

Nguyễn Như Mai Hương
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu