Sản lượng khai thác khí thiên nhiên của Việt Nam năm 2016 đạt 9,61 tỉ m3, giảm 1,9% so với năm 2015Trần Thị Ly Na
Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu