Tại những giải thi đấu chính thức thì hồ bơi được chia làm bao nhiêu làn bơi? Làn bơi hạt giống là làn số mấy?

• Theo tiêu chuẩn quốc tế thì bể bơi thi đấu Olympic phải có ít nhất là 8 đến 10 làn bơi. Chiều rộng mỗi làn dài tối thiểu 2,5m, độ sâu tối thiểu của hồ bơi là 2m.

• Trong thi đấu môn bơi lội thì làn bơi hạt giống được phân vào 2 làn số 4 và số 5.

Cao Cường
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu