Trình bày những cự li bơi tự do trong thi đấu

50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m.

Hồ Thanh Cường
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu