Trong tập luyện và thi đấu Cầu lông, có mấy tư thế chuẩn bị cơ bản?

Trong tập luyện và thi đấu Cầu lông, có hai TTCB cơ bản:
- Tư thế chuẩn bị hai chân đứng song song
- Tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau

Huỳnh Hữu Học
Giáo viên - Trường Quốc tế Á Châu