Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Ảnh hưởng của chi phí kinh doanh đối với lợi nhuận

Các doanh nghiệp có thể kinh doanh các mặt hàng sản phẩm và các loại hình dịch vụ khác nhau nhưng tất cả họ đều cần lợi nhuận để tồn tại. Nếu một công ty không có khả năng tạo ra lợi nhuận thì công ty đó sẽ dần bị thua lỗ qua thời gian và đến một lúc nào đó sẽ bị phá sản. Chi phí kinh doanh là một trong hai yếu tố quan trọng để xác định lợi nhuận cho một doanh nghiệp.

Khái niệm cơ bản về lợi nhuận

Lợi nhuận là khoản tiền mà một công ty kiếm được sau khi đã chi trả cho tất cả các chi phí sản xuất và kinh doanh. Nói cách khác, lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí kinh doanh. Ví dụ tổng thu nhập của một công ty từ việc bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ là 100.000 USD/ 1 tháng nhưng công ty phải chi tiêu 80.000 USD cho các chi phí kinh doanh thì lợi nhuận của công ty còn lại là 20.000 USD. Vì vậy, tìm ra cách để cắt giảm chi phí sản xuất và kinh doanh một cách hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp thúc đẩy lợi nhuận.

Chi phí và doanh thu

Mặc dù lợi nhuận là do tổng thu nhập trừ đi chi phí sản xuất nhưng không phải lúc nào việc phát sinh thêm chi phí đều làm giảm đi lợi nhuận. Ví dụ một công ty phải sử dụng thêm 10.000 USD vì chi phí sản xuất tăng nhưng việc gia tăng sản lượng này sẽ làm tăng doanh thu lên đến 12.000 USD như vậy lợi nhuận của công ty cũng sẽ tăng 2000 USD mặc dù chi phí sản xuất tăng.

Tối đa hóa lợi nhuận

Lựa chọn mức độ sản xuất tốt nhất để tối đa hóa lợi nhận là hành động cân bằng giữa chi phí và doanh thu. Trong thị trường cạnh tranh, các công ty tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tiếp tục sản xuất cho đến khi chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên. Chi phí cận biên là số tiền mà một công ty chi tiêu để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm và doanh thu cận biên là số tiền mà công ty thu được từ việc bán đơn vị sản phẩm bổ sung đó.  

Những cân nhắc

Lợi nhuận của doanh nghiệp biến động qua thời gian theo nhu cầu của người tiêu dùng. Trong giai đoạn kinh tế đình trệ, việc bán hàng sẽ có xu hướng giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hoặc thậm chí là không có. Ngược lại, trong giai đoạn kinh tế phát triển và nhu cầu của người tiêu dùng cao thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ lớn. Khi một doanh nghiệp vừa mới được thành lập, nó cần phải có thời gian để xây dựng một lượng khách hàng đủ lớn để có thể mang về lợi nhuận.

Trần Đình Phú
(Tổng hợp và lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán