Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Ảnh hưởng của thương mại tự do đối với các quốc gia đang phát triển

Thương mại tự do là chính sách phổ biến giữa các chính trị gia, doanh nhân và các nhà kinh tế. Các chuyên gia tin rằng thương mại tự do là một giải pháp hữu hiệu cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, những tác động của thương mại tự do đối với các nền kinh tế mới nổi không phải lúc nào cũng tích cực. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức rõ ràng điểm thuận lợi và bất lợi của thương mại tự do đối với các nước đang phát triển.Tính cạnh tranh cao

Tự do hóa thương mại đồng nghĩa với việc nền kinh tế của một quốc gia phải chịu sự cạnh tranh cao hơn từ thị trường, vì vậy các công ty trong nước phải học cách điều chỉnh. Những công ty tại các quốc gia đang phát triển có thể tận dụng lợi thế của họ như chi phí lao động thấp và nguyên liệu rẻ để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong sản xuất (sự tăng trưởng của Trung Quốc là một ví dụ điển hình).

Nền kinh tế thiếu tính đa dạng

Đôi khi, cả quốc gia chỉ có thế mạnh ở một số lĩnh vực nhất định, thường là các ngành công nghiệp có liên quan đến nguồn tài nguyên. Vì thế, họ phụ thuộc rất lớn vào các ngành công nghiệp này. Các quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông là minh chứng cho sự phụ thuộc. Nền kinh tế của họ gần như lệ thuộc vào duy nhất một sản phẩm, đó là dầu khí.    

Đầu tư nước ngoài cao

Thương mại tự do kích thích các nguồn đầu tư từ nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ đổ vào các quốc gia đang cần vốn, giúp cải thiện năng suất và thúc đẩy tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế thì sự tháo chạy của nguồn vốn này ra khỏi quốc gia là rất nhanh chóng.

Giá tiêu dùng

Thương mại tự do mang lại lợi ích cho người tiêu dùng vì giá thấp. Nhưng ở một số lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, có thể phải chịu rủi ro từ sự giảm giá. Tuy nhiên, nếu giá trên thế giới tăng, họ sẽ có cơ hội bán sản phẩm của mình với mức giá cao hơn ở nước ngoài.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán