Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Các khái niệm quan trọng về quản lý tài chính

Một trong những yếu tố quan trọng làm cho một doanh nghiệp thành công đó là việc quản lý tài chính. Những doanh nghiệp mà có các báo cáo chính xác, có kế hoạch và đưa ra những quyết định chính xác về tình hình tài chính thì có khuynh hướng thành công nhiều hơn những doanh nghiệp chỉ chú trọng nhiều vào các hoạt động kinh tế. Để đảm bảo mục tiêu và tối đa hóa lợi nhuận, các chủ doanh nghiệp nên hiểu được các khái niệm quan trọng về quản lý tài chính.

Kiểm toán và báo cáo tài chính

Cơ sở nền tảng của quản lý tài chính là việc lưu giữ và báo cáo tài chính bởi vì những số liệu tài chính sẽ cho các nhà quản lý một cơ sở để đánh giá, lập kế hoạch và thực hiện chiến lược quản lý tài chính. Nếu không biết rõ về hiện trạng tài chính của doanh nghiệp thì các nhà quản lý sẽ rất khó khăn trong việc quan sát xu hướng, dự đoán tương lai và đưa ra quyết định. Quản lý tài chính và các nguyên tắc kế toán luôn đi đôi với nhau để giúp các chủ doanh nghiệp so sánh và đánh giá chính xác tình hình kinh doanh.

Lập dự thảo ngân sách vốn

Quá trình lập kế hoạch cho các nhu cầu về vốn là một tính năng cốt lõi của quản lý tài chính. Theo Raymond Brooks, một giáo sư kinh tế tại Đại học bang Oregon thì lập dự thảo ngân sách vốn là quá trình của việc lên kế hoạch, đánh giá, so sánh và lựa chọn những dự án hoạt động lâu dài của một công ty. Lập dự thảo ngân sách vốn là quá trình quyết định quan trọng để ưu tiên cho nhu cầu của công ty và đảm bảo nguồn vốn có sẵn để tài trợ cho các khoản đầu tư và các hoạt động vào những thời điểm cần thiết.  

Kiểm soát nguồn vốn

Quản lý tài chính là phải chú ý đến việc quản lý vốn. Hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp cấp vốn cho các hoạt động của mình thông qua các nguồn quỹ từ các nhà đầu tư và những khoản vay từ các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác. Một doanh nghiệp dựa quá nhiều vào các khoản vay có thể sẽ phải chịu nhiều chi phí và rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính. Mặt khác một doanh nghiệp dựa quá nhiều vào vốn sẽ không có khả năng tăng trưởng mạnh. Quản lý tài chính là việc duy trì mức nợ lành mạnh và đảm bảo nguồn vốn cần thiết để tối đa hóa giá trị thu được từ các hoạt động.     

Quản lý ngắn hạn

Quản lý ngắn hạn rất là cần thiết để đảm bảo kế hoạch chiến lược được thực hiện và vốn được triển khai có hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Điều quan trọng trong phần này là việc quản lý phải luôn đi đôi với những kế hoạch nhưng cũng đủ linh hoạt để tận dụng các cơ hội khi điều kiện thị trường thay đổi.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán