Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Các loại ngân sách khác nhau

Ngân sách được phân thành nhiều loại khác nhau. Doanh nghiệp có phương pháp lập ngân sách khác nhau cho từng bộ phận trong công ty. Ngân sách cá nhân cũng có nhiều loại khác nhau. Một số loại ngân sách hoạt động tốt hơn trong các tình huống cụ thể. Nói chung, việc chọn loại ngân sách để sử dụng là vấn đề cá nhân.Ảnh: Photodisc/Photodisc/Getty Images

Chức năng

Ngân sách giúp các doanh nghiệp và gia đình theo dõi tình hình tài chính như phân bổ tài chính hợp lý và kiểm soát chi tiêu. Ngoài ra, ngân sách còn cho phép các doanh nghiệp dự đoán kết quả tài chính trong một khoảng thời gian nếu họ thực hiện một dự án hoặc kế hoạch nhất định.

Các loại ngân sách doanh nghiệp

Có 3 loại ngân sách chính mà doanh nghiệp sử dụng và mỗi loại đều có ngân sách phụ. Ngân sách vận hành phác thảo tổng chi phí hoạt động và thu nhập của doanh nghiệp. Ngân sách vốn đánh giá các khoản đầu tư và tài sản của doanh nghiệp và ngân sách tiền mặt cho thấy dòng tiền thu chi trong một khoảng thời gian. Ngoài các loại ngân sách chính này, doanh nghiệp có thể tạo ngân sách phụ phục vụ cho các mục tiêu đặc biệt như các hoạt động tuyển dụng, giữ chân nhân viên, quản lý chi phí quảng cáo hay hoàn vốn đầu tư. Ngân sách có thể được tạo ra để phục vụ cho bất kỳ mục đích cụ thể nào trong một công ty, vì vậy các loại ngân sách có thể là vô hạn.

Các loại ngân sách cá nhân

Ngân sách cá nhân và gia đình thường được sử dụng để theo dõi thu nhập và chi phí của gia đình hoặc cá nhân. “Ngân sách phong bì” là một kỹ thuật lập ngân sách bằng cách tạo ra một phong bì cho mỗi chi phí định kỳ. Một phần tiền nhất định được bỏ vô mỗi phong bì dành riêng cho những mục đích chi tiêu khác nhau. Phương pháp lập ngân sách cá nhân phổ biến nhất là phương pháp bảng tính. Các chi phí được trừ vào tổng thu nhập dự kiến và phần còn dư có thể được phân bổ để trả nợ hoặc tiết kiệm. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng ngược lại, ví dụ khi tính được tổng chi tiêu, người lập ngân sách có thể dựa vào đó để xác định thu nhập mà gia đình phải tạo ra.

Lợi ích

Ngân sách là công cụ có giá trị cho một doanh nghiệp. Các công ty sử dụng ngân sách để đánh giá hiệu quả tài chính trong suốt năm hoạt động và điều chỉnh chi tiêu để đảm bảo có thể duy trì khoản lợi nhuận nhất định. Ngân sách cá nhân và gia đình rất hữu ích trong việc giúp các gia đình học cách quản lý tiền và lên kế hoạch thoát khỏi nợ nần.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán