Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Chức năng của ngân hàng thương mại

Cho vay tín dụng

Ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ trọng yếu với tư cách là nhà trung gian tài chính. Họ sẽ nhận tiền gửi của khách hàng có nhu cầu tìm kiếm những cơ hội đầu tư an toàn và bảo đảm, sau đó sẽ cho vay tín dụng với lãi suất cao hơn. Quy trình này tạo ra một phương cách kích thích dòng tiền mặt hiệu quả.

Cung cấp các khoản vay dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân

Cung cấp các khoản vay thương mại là chức năng quan trọng nhất của ngành ngân hàng. Các khoản vay thường được sử dụng cho mục đích tăng trưởng doanh nghiệp, hỗ trợ nhu cầu tiền mặt theo từng thời vụ cũng như nâng cấp nhà máy hay thiết bị. Phần lớn lợi nhuận của ngân hàng đến từ các khoản thu trừ đi chi phí hoạt động và các khoản cho vay bị thất thoát. Các quy định của ngân hàng giám sát chặt chẽ mô hình cho vay và các điều khoản về những khoản cho vay bị thất thoát.

Xây dựng niềm tin

Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư. Các chuyên gia ngân hàng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư tìm đến với quỹ tương hỗ hoặc những khoản đầu tư trực tiếp. Các chuyên gia ngân hàng cũng có thể đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi và hàng hóa kỳ hạn. Ngân hàng có thể giữ tất cả chứng khoán đầu tư với tư cách là người trông coi cũng như cung cấp gói tiền gửi an toàn, cung cấp thư tín dụng cho những cơ hội đầu tư và hoạt động với tư cách là người được ủy quyền cho các chúc thư và các quỹ đầu tư.       

Xây dựng dạnh mục đầu tư

Ngân hàng chia danh mục cho vay của họ thành nhiều mảng khác nhau như cho vay thương mại, cho vay cá nhân,… Các ngân hàng không dùng tài khoản của mình để mua chứng khoán. Hiếm có ngân hàng nào sở hữu trái phiếu của công ty giao dịch công khai trên thị trường, họ thường sở hữu các khoản nợ của những công ty tư nhân. Trên lý thuyết, danh mục đầu tư được chia thành hai phần: danh mục đầu tư để bán và danh mục đầu tư để đầu tư. Danh mục đầu tư để bán sở hữu trái phiếu kho bạc với mục tiêu đạt được lợi nhuận ngắn hạn. Danh mục đầu tư để đầu tư sở hữu chứng khoán với mục tiêu tăng thu nhập và tăng vốn dài hạn.

Giao dịch

Ngân hàng thương mại được phép hoạt động như các nhà hoạch định thị trường cho trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty,… Những hoạt động này khác biệt hoàn toàn so với hoạt động xây dựng danh mục đầu tư vì nó hoạt động cho vị thế giao dịch của ngân hàng hơn là cho khách hàng. Các hoạt động hoạch định thị trường cho phép ngân hàng cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà phát hành. Nó cho phép các ngân hàng tham gia bảo lãnh phát hành chứng khoán và bán chúng cho các tổ chức và cá nhân.

Đình Phú
Theo ehow.com

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán