Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Đầu tư nợ

Đầu tư vào các khoản nợ đã tồn tại từ thời Kinh Thánh. Trong thế kỷ 21, nhiều nhà đầu tư cá nhân nhận ra cơ hội mang lại lợi nhuận từ các công cụ nợ được cung cấp bởi các ngân hàng lớn hoặc các tập đoàn. Thay vì đầu tư thông qua việc mua lại quyền sở hữu một công ty hoặc dự án, các nhà đầu tư nợ tìm kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp tiền mặt cho các cá nhân và doanh nghiệp để thu về mức phí phù hợp.

Tín phiếu

Tín phiếu là một trong những ví dụ phổ biến và rõ ràng nhất của việc đầu tư nợ. Các tổ chức thường phát hành tín phiếu như một giải pháp tài chính để cung cấp cho các cổ đông một phần sở hữu. Các nhà đầu tư mua tín phiếu với khoản chi trả bảo đảm ở mức lãi suất đặc biệt. Các công ty có xếp hạng tín dụng cao thường trả lãi ít hơn vì độ tín nhiệm của họ. Ngược lại, những công ty có nhiều rủi ro sẽ phải trả cho các nhà đầu tư nợ mức lãi suất rất cao.

Các khoản đầu tư nợ khác

Các khoản đầu tư nợ khác bao gồm việc nắm giữ thuế, hợp đồng bất động sản, giấy cho vay xe, vay thế chấp… Cửa hàng cầm đồ được xem là hình thức đầu tư nợ vì nó cung cấp cho người đi vay khoản tiền mặt họ cần sau khi nắm giữ tài sản bảo đảm. Trong giai đoạn bất động sản phát triển mạnh, tập đoàn đầu tư tư nhân mọc lên rất nhiều. Họ cung cấp các khoản vay rủi ro cho các nhà phát triển bất động sản và người mua nhà để đổi lấy quyền nắm giữ thế chấp đối với tài sản.

Những đặc điểm độc đáo của đầu tư nợ

Đầu tư vào các khoản nợ khác xa việc đầu tư cổ phiếu. Các nhà đầu tư nợ thường hoạt động nhiều hơn các nhà đầu tư chứng khoán và phải cẩn thận nghiên cứu cũng như tìm hiểu về các công cụ nợ mà họ đầu tư vào.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán