Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Khi nào một doanh nghiệp cần luật sư?

Thu nợ: Vào lúc này hay lúc khác, chủ doanh nghiệp đều có một hoặc nhiều khách hàng không thanh toán đơn hàng đúng hạn. Hoạt động thu nợ có thể bị gác lại, vì vậy nếu bạn cần đưa khách hàng ra tòa, bạn có thể hỏi ý kiến luật sư đưa ra lời khuyên hoặc là đại diện cho công ty bạn (nếu đó là yêu cầu bồi thường lớn).

Tuyển dụng nhân viên: Kể từ khi bạn tuyển dụng nhân viên, doanh nghiệp của bạn phải tuân theo luật của tiểu bang và liên bang. Sổ tay nhân viên là một công cụ thiết yếu để đưa ra các chính sách của công ty bạn và tuân thủ luật pháp. Bạn có thể sử dụng các nguồn lực pháp lý để mình soạn thảo sổ tay nhân viên. Tuy nhiên, bạn nên có một luật sư xem xét và điều chỉnh nó để đảm bảo chính sách nhân viên của công ty tuân theo các quy tắc.

Sa thải nhân viên: Công ty bạn cần sa thải nhân viên thì nên tham khảo ý kiến ​​luật sư trước. Khoảng 30% doanh nghiệp nhỏ lo lắng về việc bị kiện và trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng. Một luật sư có thể đảm bảo rằng bạn đã làm theo tất cả các bước thích hợp trước khi sa thải ai đó.

Kiện tụng: Ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng có thể bị kiện, và nếu bạn gặp phải một vụ kiện, bạn sẽ muốn có luật sư đứng về phía mình. Tranh giành để tìm một luật sư khi bạn đang trong tình trạng hoảng loạn không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt nhất. Hãy bắt đầu mối quan hệ với luật sư ngay bây giờ để bạn cảm thấy tự tin rằng mình đã có một chuyên gia tư vấn trong trường hợp cấp bách.

Trần Bảo Tâm Nhật
(Lược dịch)

SIU Review - số 131

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán