Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Lợi ích từ thị trường tiền tệ quốc tế

Kể từ Thế chiến thứ hai, thương mại quốc tế và sự đầu tư trực tiếp từ nước ngoài gia tăng đáng kể. Điều này hàm ý rằng những quốc gia, các ngân hàng và các công ty phải nhanh chóng có biện pháp nâng cao nguồn ngoại tệ để tài trợ cho nhập khẩu và trong tâm thế đối mặt với sự tăng giá tiền tệ.

Mục đích của thị trường tiền tệ hoặc thị trường tiền tệ quốc tế là tạo thuận lợi cho việc vay ngoại tệ nhằm hỗ trợ cho những giao dịch quốc tế.

Tạo điều kiện cho ngoại thương

Nếu không có thị trường tiền tệ quốc tế, ngoại thương và kinh doanh quốc tế sẽ rất khó khăn. Những thị trường tiền tệ cho phép các quốc gia giữ lại đồng tiền của mình trong khi vẫn vận hành các giao dịch quốc tế. Nếu một công ty Anh cần phải trả cho một nhà cung cấp ở Nhật Bản, họ có thể vay tiền bằng đồng yen từ thị trường tiền tệ euro. Điều này làm cho việc kinh doanh ở Nhật dễ dàng hơn. Thậm chí, nếu có bất kỳ sự thiếu hụt vốn nội địa nào, công ty có thể mượn ở nước ngoài. Nếu đồng tiền mượn mất giá, thì chi phí kinh doanh bằng đồng tiền đó sẽ rẻ hơn.

Ổn dịnh tiền tệ

Thị trường tiền tệ quốc tế liên tục thực hiện trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia. Lợi ích của việc này là sự cân bằng hoặc sự hội tụ của các loại tiền tệ. Sự đổi ngoại tệ liên tục trong kinh doanh và tài chính quốc tế sẽ làm giảm nhu cầu đối với các đồng tiền chính được sử dụng phổ biến. Nguyên nhân của việc này là do các doanh nghiệp bỏ vốn cho nhập khẩu rẻ hơn nếu tính bằng đồng tiền của nước nhập khẩu, từ đó sẽ tăng giá trị của nó. Một khi điều này xảy ra, nhu cầu về đồng tiền đó sẽ giảm. Tất cả mọi thứ đều cân bằng dẫn đến sự cân bằng tiền tệ khiến thị trường ổn định hơn và có thể dự đoán được.

Lãi suất và rủi ro thấp

Lãi suất trên thị trường quốc tế thường thấp hơn so với nguồn vốn trong nước. Điều này chủ yếu là do có rất nhiều công ty lớn và ngân hàng tham gia vào các giao dịch tạo ra sự ổn định vốn trên thị trường. Ngoài ra, với thực tế là có nhiều loại tiền tệ tham gia vào nhiều giao dịch nên rủi ro tổng thể thấp hơn so với với các tổ chức cho vay khác vì bất kỳ sự biến động nào về đồng tiền và trên thị trường địa phương đều được cân bằng bởi các thị trường và đồng tiền khác.

Tính linh hoạt cao

Các thị trường vốn quốc tế như đồng tiền euro không có hạn chế về vốn. Điều này có nghĩa là không có dự trữ bắt buộc cho tất cả các tổ chức để duy trì rủi ro. Do đó, các thị trường này có thể cho vay 100% số tiền ký quỹ của các doanh nghiệp. Thương mại quốc tế tiếp tục phát triển nên thị trường quốc tế tiếp tục xuất hiện để phòng ngừa khả năng tăng giá trị nội tệ hoặc suy thoái thị trường.

Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán