Trang chủ»Kinh tế»Tài chính - Thương mại

Tài chính - Thương mại

Mục tiêu của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường

Thị trường chứng khoán (TTCK) là một thuật ngữ dùng để chỉ một thị trường mà trong đó các nhà đầu tư sẽ “đổ” tiền vào các công ty bằng cách mua cổ phiếu và chứng khoán. TTCK tồn tại từ rất lâu vào thế kỷ 12 và 13 tại miền Bắc của nước Ý. Ngày nay, TTCK là một trong những cách chủ yếu để các công ty huy động vốn trong nền kinh tế thị trường và là một trong những động lực của nền kinh tế toàn cầu nói chung. TTCK là một nét đặc trưng của nền kinh tế thị trường.

Chức năng

Chức năng của thị trường chứng khoán là cung cấp một thị trường thứ cấp dành cho việc giao dịch chứng khoán sau khi cổ phiếu được phát hành bởi công ty thông qua IPO. Thông qua IPO, công chúng có thể mua phần sở hữu, được gọi là cổ phần như vậy công ty sẽ có thêm vốn cho các dự án kinh doanh.

Những nét đặc trưng

Sự biến động là nét đặc trưng của TTCK. Trên TTCK, các nhà đầu có thể quyết định một cổ phiếu có giá trị hay không bằng cách mua hoặc bán nó. Tương tự như vậy, các công ty nỗ lực duy trì số lượng các nhà đầu tư bằng cách mang đến cho các nhà đầu tư cổ tức, lợi nhuận và các ưu đãi khác.

Những ảnh hưởng

Thị trường chứng khoán và giá trị của chứng khoán hiện tại là rất quan trọng cho nền kinh tế. Khi cổ phiếu được định giá cao, các doanh nghiệp có thể tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt và các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư tiền vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Ngược lại, khi toàn thị trường đang được đánh giá là phát triển kém thì đây là dấu hiệu báo cho các doanh nghiệp nên hạn chế mở rộng hoặc đầu tư.

Những cân nhắc

Các công ty huy động vốn bằng cách bán quyền sở hữu cho công chúng thông qua IPO và việc tiếp tục phát hành cổ phiếu, nhưng sau đó, họ sẽ chú trọng nhiều vào giá cổ phiếu vì nó đại diện cho một số khía cạnh định lượng giá trị thực của công ty. Nếu chủ sở hữu chưa bao giờ bán quyền sở hữu của họ thì giá cổ phiếu sẽ được xem xét để giúp xác định giá trị.

Những giả định

Các nhà kinh tế học đưa ra nhiều ý kiến khác nhau nhưng nhiều người tin rằng nền kinh tế đi qua các chu kỳ kinh tế vĩ mô. Những cái gọi là chu kỳ kinh doanh đã trở nên ít nghiêm trọng và ít khắc nghiệt kể từ sự ra đời của nền kinh tế thế giới hiện đại.

Trần Đình Phú
(Lược dịch)

SIU Review - số 135

Thông tin tuyển dụng

Thông tin cần biết

icon Giá vàng
icon Tỷ giá ngoại tệ
icon Chứng khoán